Museu Arqueològic de l'Alt Maestrat

Museu Arqueològic de l'Alt Maestrat

El Museu Arqueològic de l'Alt Maestrat s'emplaça en el castell de la Mola, edifici del segle XIII, on exposa una mostra significativa de les diferents troballes dels jaciments amb els que compta la zona.


Situació


TIPUS

Cultural

TELÈFON

964 442 004