Aigua l'Avellà

Balneari de l’Avellà s/n.


Aigua de l'Avellà s'extreu del conegut brollador del mateix nom, ja conegut i apreciat pels àrabs. Hi ha constància documental de l'existència de la Font de l'Avellà des de fa més 300 anys. Va ser declarada d'utilitat pública el 1973. El responsable de la gestió i comercialització de l'aigua és el propi ajuntament.


Situació


TIPUS

Alimentació

TELÈFON

+34 964 109 081 / 964 765 052

WEB